iPhone的设备机型对应产品

12 并不是对应 iPhone 11 系列的 11,看看下面的型号标识和型号名称对应关系就知道了。

之前的大升级升数字,小升级加 S,想对应也对应不上,出 iPhone 8 之后还跨过了 9 ,直接上 X 了,但 8 和 X 的型号标识都是 iPhone 10。

一般人真不用关心这个,关心这个的可能是开发者。

 • iPhone1,1 iPhone 2G
 • iPhone1,2 iPhone 3G
 • iPhone2,1 iPhone 3GS
 • iPhone3,1 iPhone 4 (GSM)
 • iPhone3,2 iPhone 4 (GSM Rev. A)
 • iPhone3,3 iPhone 4 (CDMA)
 • iPhone4,1 iPhone 4S
 • iPhone5,1 iPhone 5 (GSM)
 • iPhone5,2 iPhone 5 (Global)
 • iPhone5,3 iPhone 5C (GSM)
 • iPhone5,4 iPhone 5C (Global)
 • iPhone6,1 iPhone 5S (GSM)
 • iPhone6,2 iPhone 5S (Global)
 • iPhone7,1 iPhone 6 Plus
 • iPhone7,2 iPhone 6
 • iPhone8,1 iPhone 6s
 • iPhone8,2 iPhone 6s Plus
 • iPhone8,4 iPhone SE
 • iPhone9,1 iPhone 7
 • iPhone9,3 iPhone 7
 • iPhone9,2 iPhone 7 Plus
 • iPhone9,4 iPhone 7 Plus
 • iPhone10,1 iPhone 8
 • iPhone10,4 iPhone 8
 • iPhone10,2 iPhone 8 Plus
 • iPhone10,5 iPhone 8 Plus
 • iPhone10,3 iPhone X
 • iPhone10,6 iPhone X
 • iPhone11,2 iPhone XS
 • iPhone11,8 iPhone XR
 • iPhone11,6 iPhone XS Max
 • iPhone12,1 iPhone 11
 • iPhone12,3 iPhone 11 Pro
 • iPhone12,5 iPhone 11 Pro Max